Dziękujemy
za wypełnienie formularza.

Na podany przez Państwa adres e-mail prześlemy potwierdzenie wypełnienia formularza.

Rejestracja nastąpi maksymalnie do 2 dni roboczych. Po zarejestrowaniu Umowy otrzymacie Państwo osobny e-mail do ustawienia hasła logowania do Serwisu RiskRadar.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu:

Kaczmarski Group sp.j., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000880153; NIP: 8952053350. Wkłady wspólników: 50 000 000 zł