Przetestuj RiskRadar BEZPŁATNIE!

Dziękujemy za zainteresowanie systemem RiskRadar.

Poniżej przedstawiamy dedykowany Państwu pakietu RISKRADAR TEST, w ramach którego świadczone będą usługi na zasadach określonych w „Indywidualnych Warunkach Umowy o Świadczenie Pakietu Usług RiskRadar Test”.

Cennik pakietu usług
Pakiet Usług RISKRADAR TEST
Nazwa Pakietu Usług RR Biznes TEST 5000M+40R
Czas trwania Umowy 14 dni
Opłata miesięczna za Pakiet Usług 0 złotych
Usługi i limity w ramach umowy
Dostęp do Serwisu RiskRadar (usługa świadczona przez KG sp. j.) oraz jego funkcjonalności (w tym m.in. funkcjonalności raportu cyklicznego) 0 złotych
Monitorowanie kontrahenta (usługa świadczona przez KRD BIG S.A.) z wyznaczeniem Limitu Kupieckiego w ramach Analizy Wiarygodności Płatniczej Limit 5000 NIP
Raport KG (usługa świadczona przez KG sp. j.) pobrany z poziomu Serwisu RiskRadar lub z poziomu raportu cyklicznego Limit 40 wygenerowanych Raportów KG o NIP

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu:


Kaczmarski Group sp.j., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000880153; NIP: 8952053350. Wkłady wspólników: 50 000 000 zł