Oferta

Funkcjonalności RiskRadar

Analiza wiarygodności
płatniczej – tzw. scoring

Ocena wiarygodności płatniczej klientów wyrażona w intuicyjnej skali od A do H. KRD BIG S.A. wyznacza scoring z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego i własnych unikalnych baz danych oraz danych z rejestrów CEIDG, KRS, REGON. Scoring cechuje się wysokimi współczynnikami jakości.

Monitorowanie
kontrahenta

Bieżące informacje gospodarcze o danym kliencie pochodzące z KRD BIG S.A. – łączna wartość zadłużenia lub informacja o braku zadłużenia w systemie KRD BIG S.A. oraz lista zdarzeń z ostatnich 90 dni.

Raport
o kontrahencie

Szczegółowy raport o podmiocie dostarczany jest przez KG Sp.j.i opiera się m.in. na danych z KRD BIG S.A., giełd wierzytelności, tzw. Białej Listy, KRS, CEIDG, UOKiK, KNF i innych. Wszystkie informacje na temat klienta, dostawcy, konkurenta w jednym miejscu.

Limit kupiecki

Określa maksymalną kwotę, do jakiej – na podstawie analizy statystycznej – rekomendowana jest sprzedaż towarów lub usług z odroczonym terminem płatności dla danego kontrahenta. W ramach usługi limitu kupieckiego prezentowana jest rekomendowana kwota limitu kupieckiego wyznaczona dla danego kontrahenta, data wyznaczenia limitu kupieckiego oraz model, na podstawie którego została wyznaczona kwota limitu.

Współpraca w ramach abonamentu

Narzędzie RiskRadar dostępne jest w ramach odpowiednio dopasowanych abonamentów w zależności od wielkości firmy

Mała firma

Średnia firma

Duża firma