Oferta

Funkcjonalności RiskRadar

Analiza wiarygodności
płatniczej – tzw. scoring

Ocena wiarygodności płatniczej klientów wyrażona w intuicyjnej skali od A do H. KRD BIG S.A. nadaje scoring metodami uczenia maszynowego z wykorzystaniem własnych unikalnych baz danych oraz danych z rejestrów CEIDG, KRS, REGON. Scoring cechuje się wysokimi współczynnikami jakości.

Monitorowanie
kontrahenta

Bieżące informacje gospodarcze o danym kliencie pochodzące z KRD BIG S.A. – łączna wartość zadłużenia lub informacja o braku zadłużenia w systemie KRD BIG S.A. oraz lista zdarzeń z ostatnich 90 dni.

Raport
o kontrahencie

Szczegółowy raport o podmiocie dostarczany jest przez KG Sp.j.i opiera się m.in. na danych z KRD BIG S.A., giełd wierzytelności, tzw. Białej Listy, KRS, CEIDG, UOKiK, KNF i innych. Wszystkie informacje na temat klienta, dostawcy, konkurenta w jednym miejscu.

Współpraca w ramach abonamentu

Narzędzie RiskRadar dostępne jest w ramach odpowiednio dopasowanych abonamentów w zależności od wielkości firmy

Mała firma

Średnia firma

Duża firma