Skontaktuj się z nami

Monitoring firm

Na czym polega usługa monitorowania kontrahenta?

Monitorowanie klienta w RiskRadar (usługa KRD BIG S.A.) polega na codziennym sprawdzaniu jego sytuacji w bazie KRD BIG S.A. i wyświetlaniu następujących informacji:
  • zdarzeń odnotowanych w KRD BIG S.A. o danym podmiocie (w ramach usługi „Monitorowanie PRO” KRD BIG S.A.),
  • wartości łącznego zadłużenia danego podmiotu (w ramach usługi „Udostępnianie informacji gospodarczej” KRD BIG S.A.),
  • Kategorii Wiarygodności Płatniczej danego podmiotu (w ramach usługi „Analiza Wiarygodności Płatniczej podmiotów niebędących konsumentem” KRD BIG S.A.),
  • rekomendowanej kwoty Limitu Kupieckiego (w ramach usługi "Analiza Wiarygodności Płatniczej podmiotów niebędących konsumentem" KRD BIG S.A.).

Historia na monitorowanych firmach

W historii zmian uwzględnieni są tylko klienci z aktualnie włączonym monitorowaniem, dla których w ostatnich 8 tygodniach wstecz wystąpiły zmiany salda zadłużenia w KRD (wyrażone w PLN) i/lub Kategorii Wiarygodności Płatniczej i/lub limitu kupieckiego (wyrażone w PLN). Wartości w poszczególnych polach pokazują stan po wystąpieniu zmiany w RiskRadar.