Skontaktuj się z nami

Kategoria Wiarygodności Płatniczej

Czym jest Kategoria Wiarygodności Płatniczej?

W ramach Analizy Wiarygodności Płatniczej firm następuje ocena zdolności do terminowego wywiązywania się z zobowiązań płatniczych. Jako wynik analizy, zostaje wyznaczona Kategoria Wiarygodności Płatniczej, która ma pomóc podejmować trafniejsze oceny bezpieczeństwa obecnej i przyszłej współpracy z klientami, dostawcami czy podwykonawcami. Kategorie są wyznaczone na podstawie sprawdzonych na podstawie aktualnie udostępnianych danych, dzięki którym zwiększa się prawdopodobieństwo uniknięcia problemów finansowych.
Nowoczesna technologia oparta na AI (sztucznej inteligencji).
Wielowymiarowy zakres danych:
CEIDG, KRS, REGON oraz baza danych KRD BIG S.A.
Zawsze aktualne wyniki dla ponad 95% firm w Polsce (spółek i JDG).
Analiza Wiarygodności Płatniczej jest wykonywana przez KRD BIG S.A. i udostępniana w serwisie RiskRadar w ramach usługi monitorowania klienta.

Wyniki analizy są przejrzyste i łatwe w interpretacji. Firma może mieć wyznaczoną kategorię od A (najwyższa ocena) do H (istotne zadłużenie w KRD BIG S.A.). Wyniki analizy określają poziom ryzyka dopisania do bazy dłużników KRD BIG S.A. Interpretację tych wyników najlepiej obrazuje makieta poniżej.
NISKIE RYZYKO
Współpraca z firmą o kategorii A-C jest obecnie najmniej ryzykowna i z dużym prawdopodobieństwem będzie ona nadal wiarygodnym partnerem w najbliższej przyszłości.

Rekomendowane działania:
  • Monitoruj tę firmę, aby dowiedzieć się, gdy jej sytuacja zmieni się.
ŚREDNIE RYZYKO
Należy zachować ostrożność, współpracując z firmą, która posiada kategorię D lub E.

Rekomendowane działania:
  • Włącz cykliczne raporty o monitorowanych firmach, aby dowiedzieć się, gdy sytuacja, którejś z nich ulegnie zmianie.
  • Dokładnie sprawdź kondycję firmy, pobierając o niej raport.
WYSOKIE RYZYKO
Istnieje wysokie prawdopodobieństwo niewywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych i regulowania należności. Współpraca z firmą posiadającą kategorię F-H jest obarczona największym ryzykiem.

Rekomendowane działania:
  • Sugerujemy unikać transakcji z odroczonym terminem płatności.
  • Przed transakcją rekomendujemy sprawdzenie kontrahenta, pobierając o nim raport.
  • Zwracaj uwagę na sytuację finansową firmy oraz jej ostatnie wyniki finansowe.