Skontaktuj się z nami

Informacja o zadłużeniu w Krajowym Rejestrze Długów

W systemie RiskRadar mają Państwo wgląd w zadłużenie monitorowanych firm, figurujące w bazie KRD BIG S.A.* Zadłużenie to mogą Państwo sprawdzić z trzech perspektyw:
Zadłużenie całkowite
pokazuje łączną liczbę zadłużonych firm i ich całkowitą kwotę zadłużenia w KRD BIG S.A.
ZADŁUŻENIE INDYWIDUALNE
pokazuje aktualną kwotę zadłużenia pojedynczej firmy w KRD BIG S.A.
HISTORIA ZMIAN ZADŁUŻENIA
pokazuje zmiany kwoty zadłużenia (jeżeli takie wystąpiły) do 8 tygodni wstecz

Jak przebiega pobieranie informacji o wysokości łącznego zadłużenia?

Pobieranie informacji o wartości łącznego zadłużenia polega na odpytywaniu bazy KRD BIG S.A. o informacje gospodarcze w postaci salda zadłużenia danego podmiotu.

Pobranie informacji gospodarczej o wysokości łącznego zadłużenia danego podmiotu jest wykonywane po raz pierwszy w momencie udostępnienia usługi „Monitorowanie PRO” oraz później za każdym razem, gdy (w ramach uruchomionej już usługi „Monitorowanie PRO”) wystąpiło jedno z poniższych zdarzeń odnośnie danego podmiotu:
  • aktualizacja sumy zobowiązań w dół,
  • dodanie sumy zobowiązań od jednego Wierzyciela,
  • usunięcie sumy zobowiązań od jednego Wierzyciela,
  • łączna ilość wierzycieli dłużnika,
  • łączna kwota zadłużenia w bazie dla dłużnika,
  • dodanie dłużnika do bazy KRD,
  • usunięcie dłużnika z bazy KRD.
  • aktualizacja sumy zobowiązań w górę.

Dla danego podmiotu w ciągu jednej doby może wystąpić tylko jedno z tych zdarzeń albo żadne z nich.