Skontaktuj się z nami

Kontakt w przypadku pytań

Z kim i jak się kontaktować w przypadku pytań?

Jeśli pytanie dotyczy:
  • zarządzania kontami użytkowników, np. dodawania, usuwania kont,
  • zarządzania uprawnieniami użytkowników do funkcjonalności i usług,
  • cyklicznych raportów z monitorowania klientów,
  • klientów dodanych do RiskRadar,
prosimy o kontakt z administratorem RiskRadar we własnej firmie.


Jeśli pytanie dotyczy:
  • funkcjonowania RiskRadar,
  • działania usług,
  • automatycznego importu danych o klientach,
  • limitów usług i opłaty miesięcznej,
  • fakturowania i płatności,
prosimy o kontaktowanie się: